Офіційний сайт КДНЗ №7 «Теремок» комбінованого типу Дніпрорудненської міської ради

Розділи

Календар

« Липень 2022 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу в КДНЗ №7 «Теремок» ДМР - українська.

Закон України Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України "Про дошкільну освіту" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Виконання Закону України “Про засади державної мовної політики”

Організаційна робота щодо реалізації Закону України

“ Про засади державної мовної політики ”

з/п

З м і с т з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

Продовжувати роботу з вивчення нормативних документів щодо Закону України “ Про засади державної мовної політики ” з педагогами закладу.

Протягом року

Директор

2.

Поповнювати нормативну базу щодо реалізації Закону України “ Про засади державної мовної політики ”.

Протягом року

Директор

3.

Розширювати сферу вживання української мови педагогами та дітьми.

Постійно

вихователі

4.

Знайомити дошкільників з надбанням української національної культури, історії, краєзнавства, прикладного мистецтва.

Постійно

вихователі

5.

Посилити роз’яснювальну роботу серед батьків про необхідність досконало вивчати і знати державну мову, історію рідного краю.

Постійно

вихователі

6.

Поповнювати народознавчий музей

закладу народним вбранням, вишиванками, рушниками тощо.

Постійно

вихователі

7.

Організовувати екскурсії до народознавчого музею закладу, міста.

Протягом року

вихователі

8.

Поповнювати куточки книги літературою українських письменників.

Протягом року

вихователі

9.

Впроваджувати теми з українознавства в навчально-виховний процес.

Постійно

вихователі

10.

Організувати проведення консультацій для педагогів, які недосконало володіють українською мовою

Протягом року

Методична частина, вчитель-логопед

Заходи з впровадження державної мови в освітньо-виховному процесі

з/п

З м і с т з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

Проведення педагогічної ради: “Рівень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку”

Листопад

Директор

2

Наради при директоруу:

Про результати контролю щодо виконання „Інструкції з ведення ділової документації”

Жовтень

Директор

Реалізація Закону України „ Про засади державної мовної політики ”

- про результати тематичної перевірки „ Рівень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку ”

Листопад

Директор

Аналіз виконання навчальної програми дітьми дошкільних груп

Січень

Вихователь-методист

3

Педагогічні години при вихователеві-методистові:

Зрізи рівня сформованості мовленнєвої компетентності дітей

Вересень

Вихователь-методист

Результати обстеження на звуковимову дітей груп

Жовтень

Вихователь-методист

Робота з батьками. Наочно-інформаційний матеріал для батьків по звуковимові.

Тенденція папок-пересувок, ширм. Стан ведення дошкільної документації

Жовтень

Вихователь-методист

Аналіз відкритих занять з мовленнєвого спілкування

Листопад

Вихователь-методист

Підсумок проведення Шевченківських днів в закладі

Підсумки проведення тижня Дитячої книги

Березень

Вихователь-методист

Ознайомлення з довідкою комплексного вивчення стану навчально-виховної роботи в старших групах

Квітень

Вихователь-методист

Аналіз рівня сформованості компетентностей дітей на кінець навчального року

Травень

Вихователь-методист

Заходи щодо дотримання мовного режиму

з/п

З м і с т з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

2.

3.

4.

Навчально – виховну роботу у закладі проводити українською мовою.

Забезпечити проведення державною мовою засідань, нарад, зборів, конференцій тощо.

Ділову документацію вести українською мовою, дотримуючись єдиного орфографічного режиму.

Оновити оформлення інтер’єру приміщення закладу згідно вимогам Закону України «Про засади державної мовної політики»

Поповнювати розвивальні середовища груп, національні куточки згідно вікових вимог Програми «Дитина в дошкільні роки», програми "Впевнений старт".

Постійно

Постійно

Постійно

01.08.20

вихователі

Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація

Кадрове забезпечення виконання Закону України

“ Про засади державної мовної політики ”

з/п

З м і с т з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

2.

Укомплектувати дошкільні групи досвідченими педагогами, працівниками, які вільно володіють українською мовою.

Проводити індивідуальні консультації для співробітників, які недосконало володіють українською мовою.

до 01.09.

За графіком

Адміністрація

Адміністрація

Матеріально–технічне забезпечення виконання Закону України

„ Про засади державної мовної політики” під час освітньо–виховного процесу

з/п

З м і с т з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

2.

3.

Забезпечити методичний кабінет україномовною навчально-методичною літературою, словниками.

Забезпечити передплату на україномовні періодичні видання.

Придбати дидактичний матеріал, ігри, таблиці українською мовою.

Постійно

Протягом року

Протягом року

Директор

Вихователь-методист

вихователі

Оголошення

Логопедична служба

Якщо вашому малюку необхідна допомога у тому, щоб розмовляти красиво і чітко, вірно будувати слова та речення, збагатити словниковий запас – ми запрошуємо вас до логопедичних груп КДНЗ №7 «Теремок» - «Зайченята» та «Соняшки».

Вчителі-логопеди пропонують Вам широкий спектр логопедичних послуг для дітей 5-го та 6-го року життя з різними порушеннями мовлення, а саме:

Консультація та діагностика ( логопедичне обстеження)

Постановка звуків

Корекція звуковимови

Заняття з розвитку мовлення

Логопедичний массаж

Дізнайтесь про рівень розвитку мовлення вашої дитини – запишіться на безкоштовну консультацію до логопеда!
Запис по тел. 097-780-4689, 097-194-6077

Детальніше

Консультації для батьків