Офіційний сайт КДНЗ №7 «Теремок» комбінованого типу Дніпрорудненської міської ради

Розділи

Календар

« Жовтень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Результати моніторингу якості освіти

Результати педагогічного обстеження за 1 півріччя 2020-2021 навчального року

Освітня робота з дітьми в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України та освітніх програм «Дитина в дошкільні роки »та «Оберіг».

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенцій кожної дитини в вересні 2020 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців закладу дошкільної освіти.

З метою проведення цілеспрямованого і повного педагогічного обстеження рівня компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх напрямів («Особистість дитини»,«Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини») (збірник Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти. –Тернопіль: видавнича група «Мандрівець», 2017.- 269 с.).

Параметри оцінки якості освітнього процесу ( в %):

- нижче 50% - низький рівень;

- 50-75% - середній рівень;

- 75-85% - достатній рівень;

- 85-100% - високий рівень.

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій

дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній БКДО

Гр.№1,2 (3-й рік життя)

Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку за І квартал 2020-2021 навчального року виявили наступне:

Рівень розвитку компетенцій дошкільників 3-го року життя визначався в 2020-2021 н.р. відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти за системою показників щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників за віковими категоріями відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вимог програми «Оберіг»

Освітні напрями

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина в світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

Н-25%

С-42%

Д-27%

В-6%

Н-32%

С-50%

Д-18%

В-

Н-42%

С-35%

Д-23%

В-

Н-38%

С- 36%

Д- 26%

В-

Н-16%

С-51%

Д-26%

В-6%

Н-44%

С-39%

Д-17%

В-

Н-35%

С-41%

Д-24

В-

Н-35%

С-42%

Д-23%

В-

Такі дані свідчать про задовільний рівень розвитку компетенцій дітей раннього віку.

За показниками нервово-психічного розвитку дітей третього року життя наймолодші виявляють високий, достатній рівень (норма) (I група) – 36%, середній рівень (II група) – 53%, низький рівень ( нижче норми) (III група) – 11%. Такі показники, враховуючи вік дітей, індивідуальні особливості розвитку, можна вважати задовільним. У порівнянні за цей період минулого навчального року змін у показниках майже не відбулося.

Кількість дітей раннього віку, які мають достатній рівень сенсорного розвитку складає: 17%

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

З метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові сенсорні зони.

З метою активізації роботи з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку вихователям необхідно більше уваги приділяти роботі в групах та індивідуальній. Активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій

дітей молодшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО

група №3,4 (4-й рік життя)

Рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року життя у І кварталі 2020-2021 н.р. визначався відповідно до освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вимог програми «Дитина в дошкільні роки».

В ході спостереження виявлено в групі №3, №4 (4р.ж.) досить низький рівень розвитку по всіх освітніх напрямах. Значний відсоток складають діти середнього рівня розвитку, а саме:

Освітні напрями

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина в світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

Н-13%

С-45%

Д-32%

В-

Н-6%

С-45%

Д-49%

В-

Н-10%

С-54%

Д-36%

В-

Н-10%

С-54%

Д-36%

В-

Н-9%

С-60%

Д-31%

В-

Н-3%

С-90%

Д-7%

В-

Н-35%

С-50%

Д-15%

В-

Н-6%

С-66%

Д-28%

В-

В ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей четвертого року життя, повільна динаміка спостерігається і в мовленнєвому та сенсорно-пізнавальному розвитку молодших дошкільників. Хоча подібні явища мають об’єктивні причини: двомовне середовище. Серед завдань, щодо вдосконалення роботи з вихованцями молодшого дошкільного віку: по-перше – розвиток ігрової діяльності; збагачення життєвого досвіду дітей, використання спільних навчальних ігор, поповнення МТБ іграшками та ігровим матеріалом різним за тематикою та образним розв’язанням та ін.., по-друге – всебічний розвиток мовлення, а також – розвиток творчості, самостійності, рухової і пізнавальної активності.

Отже, для розвитку мовлення молодших дошкільників вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більше уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.

Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року щодо освітнього напряму «Дитина в світі культури», в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ЗДО слід спрямувати свої зусилля на урізноманітнення матеріалів, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення, вихованню самостійності, бережливого ставлення до речей.

Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» — приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

Освітній напрям «Дитина в соціумі» — педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим, вміння звертатися по допомогу до людей за місцем їх роботи.

Низький показник виявлено щодо освітнього напряму «Особистість дитини», потрібно вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.

Особливу увагу необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО

групи №5,6 (5-й рік життя)

У закладі дошкільної освіти щоквартально проводиться робота щодо визначення рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку (5-го р.ж.) відповідно до освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вимог програми «Дитина в дошкільні роки». .

Освітні лінії

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина в світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

I піврічя

Н-2%

С-34%

Д-64%

В-%

Н-5%

С-54%

Д-41%

В- %

Н-4%

С-68%

Д-28%

В-

Н-4%

С- 53%

Д-43%

В- %

Н-2%

С-24%

Д-74%

В-

Н-2%

С-78%

Д-20%

В-%

Н-4%

С-71%

Д-25%

В-

Н-2%

С-57%

Д-41%

В-

Узагальнені результати спостережень рівня компетентності дітей середнього дошкільного віку (5-го р.ж.) виявили середній рівень розвитку дошкільників.

За результатами аналізу завданням вдосконалення роботи з п’ятирічками в 2020-2021 н.р. є: розвиток зв’язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення технічних навичок малювання, розвиток творчості, активності пізнавальних психічних процесів у дошкільнят, сприяння розвиткові ігрової діяльності, конструктивних навичок.

Отже, для розвитку мовлення вихователям слід приділяти належну увагу формуванню зв’язного мовлення, навчанню дітей чіткому, логічному, образному висловлюванню думки про себе, використанню засобів інтонаційної виразності та мовленнєвому етикету.

Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості, навчанню дітей висловлювати припущення, робити висновки, базуючись на результатах досвіду, розвивати логічне мислення.

Рівень розвитку компетенцій дошкільників 5-го року щодо освітнього напряму «Дитина в світі культури» на належному рівні, в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ЗДО слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці, ретельніше та ширше знайомити дітей із матеріалами, інструментами, технікою, яку використовують у процесі трудової діяльності, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, вчити диференціації та дослідженню їх властивостей, більше уваги приділяти вихованню самостійності, бажання допомагати дорослим та одноліткам, розвитку вміння орієнтуватися в природному, предметному та людському довкіллі. Особливу увагу приділяти розвитку у дітей довільної поведінки, елементарної здатності поводитися морально за відсутності контролю з боку дорослого, заохочувати розвиток впевненості в своїх силах, формувати емоційне сприйняття народної іграшки, традиційного одягу, виробів народних майстрів, милування чарівним світом народного декоративно-ужиткового мистецтва.

Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі» — активізувати допитливість дітей, спонукати їх досліджувати нове, розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, продовжувати розвивати емоційно- ціннісне ставлення до природи.

Освітній напрям «Дитина в соціумі» — педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвиток комунікативних здібностей вихованців, більше уваги приділяти вихованню самостійності, ініціативності, толерантності, привітності, гнучкості, розуміння, що Україна є Батьківщиною, якій притаманна певна національна символіка.

Щодо освітнього напряму «Особистість дитини», то потрібно більше уваги приділяти формуванню уявлень дошкільників про оздоровчу спрямованість побуту українського народу, про оздоровчі аспекти національної кухні, одягу, посуду, українську оздоровчі ігри-забави, пісні, танці, і надалі розвивати вміння самостійно доглядати за своїм зовнішнім виглядом, вмінню самостійно дотримуватися основних правил безпеки, вчити відстоювати власні права, захищати власну думку, дотримуватись норм спілкування. Вчити розрізняти характер критичних ситуацій, усвідомлювати до якої служби необхідно звернутись, а також правилам поведінки під час навчання різних видів оздоровчих процедур, щодо виконання рухів, безпечного користування приладдям та інструментами.

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, прищеплювати бажання займатися фізкультурою і спортом, сприяти опануванню дітьми життєво необхідних рухів.

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО групи№7, 8,9,10 (6-й рік життя)

Дослідження рівня розвитку компетенцій дошкільників шостого року життя здійснюється у дошкільному навчальному закладі два рази на рік (I та II півріччя) - гр.№ 7,8 9,10 відповідно до освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вимог програми «Дитина в дошкільні роки».

Освітні лінії

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі

Дитина в світі культури

Гра дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

 

I піврічя

Н –6%

С –57%

Д –37%

В -

Н –10%

С –55%

Д –35%

В -

Н –9%

С –57%

Д –34%

В -

Н –12%

С –53%

Д –35%

В -

Н –4%

С –58%

Д –38%

В -

Н –21%

С –62%

Д –17%

В -

Н –17%

С –47%

Д –36%

В -

Н –11%

С –55%

Д –34%

В -

Педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності у всіх сферах життєдіяльності. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні освітньої роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

  • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки до школи;
  • встановлювати емоційне спілкування з дорослими та однолітками;
  • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
  • формувати схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму;
  • формувати самостійність, впевненість, спостережливість, допитливість.

Педагогам слід звернути увагу та докласти зусиль аби виправити виявлені у І кварталі 2020-2021 н.р. недоліки в роботі, а саме:

  • недостатнє використання пошукових і творчих завдань, відсутність системи;
  • недоліки в плануванні індивідуальної роботи з дітьми щодо розвитку дошкільників в фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній сферах;
  • одноманітність і традиційність форм і методів організації роботи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності, основ безпеки життєдіяльності;
  • недостатня увага до формування мовленнєвої взаємодії, яка сприяє створенню та розширенню світогляду дитини, формуванню в неї гуманних переживань, базових особистісних якостей, що виявляються в мовленнєвій компетентності;

Узагальнені результати дослідження рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку та дошкільників ЗДО №7 «Теремок» у І кварталі 2020-2021 н.р. за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти свідчать, що найвищі показники діти виявляють щодо освітнього напряму «Особистість дитини», найнижчі – «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Дослідження щодо музичного виховання у ЗДО показало, що воно здійснювалось у І кварталі 2020-2021 навчальному році на середньому рівні. Показники засвоєння програмного змісту у групах раннього віку: високий рівень0%, достатній -25%, середній -36%, низький – 39%; у молодших дошкільників: високий рівень –0%, достатній – 54%, середній – 35 %, низький – 11 %; у вихованців середніх вікових груп: високий рівень – 0 %, достатній -38%, середній – 58 %; низький – 4 %.

У вихованців випускних груп: високий рівень – 0 %, достатній – 32%, середній– 55 %, низький – 13 %. Недоліками, які заважають високим результатам є: недостатньо розвинена координація рухів, недосконалість координації слуху і голосу.

Контрольне обстеження основних фізичних рухів, проведене вихователями, довело достатній рівень роботи ЗДО з питань збереження та зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дошкільників.

Обстеження рівня розвитку рухової активності дітей раннього віку виявило, що показники фізичного і моторного розвитку 81% малюків відповідають нормі, а 15% малят мають розвиток вище норми. 91% дітей молодшого дошкільного віку на достатньому і високому рівні оволоділи основними рухами відповідно до програмових вимог; 47% вихованців середнього дошкільного віку мають високий рівень розвитку рухової активності, 41% — достатній. Серед старших дошкільників 95% дітей оволоділи на достатньому та високому рівні певним набором домірних вікових умінь і навичок з основних рухів.

Рекомендації:

1. Вихователям:

- провести обстеження дітей, які не відвідували заклад дошкільної освіти, відповідно до результатів спланувати індивідуальну роботу з ними;

До 01.02.2021

- систематично реалізовувати сплановану індивідуальну роботу з дітьми (низького, середнього рівня), застосовувати до них більш диференційований підхід.

постійно

- спрямувати освітній процес на досягнення соціально-закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості,навченості та вихованості дитини).

постійно

- забезпечити виконання вимог до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відповідно до освітніх ліній: постійно

Вихователь-методист Івченко І.В.

П'ятниця, 28 Травня 2021 15:52 | Переглядів: 25

Оголошення

Логопедична служба

Якщо вашому малюку необхідна допомога у тому, щоб розмовляти красиво і чітко, вірно будувати слова та речення, збагатити словниковий запас – ми запрошуємо вас до логопедичних груп КДНЗ №7 «Теремок» - «Зайченята» та «Соняшки».

Вчителі-логопеди пропонують Вам широкий спектр логопедичних послуг для дітей 5-го та 6-го року життя з різними порушеннями мовлення, а саме:

Консультація та діагностика ( логопедичне обстеження)

Постановка звуків

Корекція звуковимови

Заняття з розвитку мовлення

Логопедичний массаж

Дізнайтесь про рівень розвитку мовлення вашої дитини – запишіться на безкоштовну консультацію до логопеда!
Запис по тел. 097-780-4689, 097-194-6077

Детальніше

Консультації для батьків